Vi har en kristen tro som vi får av bibeln och vår relatione med jesus den bygger på kristna böner

Vår tro

Vi tror på att det finsn änglavärldar, som är egna välrdar uppe i himlen. Att det finsn ängalr direkt födda av gud balnd människor somtien syns för dom. Att det föds jordängalr direkt av gud av mänskliga föräldrar. Vi har en tro på att jesus är gud enlgit den kristna tron, och att det finsn ärkeängalr med. Vi tror att dessa kan OM man är starkt troend ekisten mystiker, komma på besök medn att man aldrig ska lyda eller följa dom utna följa jesus. Vitt tor också på den kaotlska tron, där man tror att heögon för böner viader till gud gneom att de ber till en, de har en extra stark tro och bor i himmelen. Att man kmmer till himlen när man dör. Jag ahr sett helgon, men det måste hav varit ett isstag, har jag då kommit i kontakt med de tidigare lvi de levt. ÄR det möjligt? Finsn de kvar? Här tro jag djäleun ahr gjort något. För det varekn kan eller ksa vara möjligt.

JAg tor att djur. växter och stenar kan vara som en vän du ahr, de kan koma med goda råd, ofta rä de visa, jag tor att de ahr en själv och en ande som man kan få kontakt med och få hjälp av.

Gudinnor och gudar därmeot har sotra egon det ser mani i texterna om dom. Där ksa man akta sig.

Jag ska prova detta och se om de täblril någon utbidling.

JAg har läst bibeln, jag ahr läst filsofi, av detta ahr jag bidlatmig en kristen tro som jag bett urifrån. Men vad har jag bett till. Jag ahr sät språkfilsofi och argumentaitonsnalys.

GUD vad betyder ordet, det defeineras itne i bibeln, jag ahr indag en erfarneeht av att få hjälp av änglar när jag ber till detta, mian merdinarer i kroppen svarar på böernaerna det känenr jag, de tär livsnergin i mgi, jag har itne emr gud i mgi än någon annan. Så så långt, men så funderar jag ltei med argumentaisonalanysl.

Bibeln taalr om att allt har skaptas av en individa vad ska man kalla det då the creator, skaparen så klart. Ordet gud måste vara fel. I de olika böckerna från gamla trosöfersätllingar tals om gudar och gudinnor så avrför andvädns det orde ti bieblen.

Om det itne står så i den engelsa översättingen utan ordet som där anvädns är defintionsmässigt rätt, avröfr itne i den svenska.

Jag tor på the creator. skaparen. itne gud, för det r en gud bara för mig. enlgit min uplevelse så är det lvisnergin, de tär tien gud, nä.

Vi tror också på att något mer kan hjälpa oss, vi ahr fått en tro av munay-ki riterna, riter fråne tt bresfolk i peru, med små små hjälpare, det tillsammasn med jesus kan hjälpa oss. Jesus säger i bibeln att hen är vägen, sanningen och livet. Det finns en tro på inom wicca atrr guds livsenergi finns i det som lever, att man kan tala med gud via det, att det färmeldar ensa böner till gud, skaparen, vi tor också på att det finns liv i jordklotet, adne och själ. Att de, med bön till jesus kan hjälap till att där finns liv som nrä oss, läs gärna påvens bok, vårt gemsnamma hem.

Namnet för detta är 7-enightene, att jesus är detta, kan jesus vara gud eller skaparen så kan jesus vara moder jordklot med, jesus är ju människa i bibeln. för de rkustna gäller behndla hemmet väl hedra din syster mdoer rjod.

Bibeln står det gör er inga bilder, men går detta att förstå, hur kan jesus vara ett fysiskt förmeål, men jeus är ju skapren levande osm människa, jag anar att jesus rä annolrunda än alla ndra människor. Att han fördligen kan om han tillåter det, med sin kropp itne bara skaffa frma en fisk utan äevn en tävttmaskin. *ler* Min tro är stark, jag tor på att jesus har öevrnaturlgiaf römågor som rä skaparens.

Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång