Det roliga är att änglar lever på jorden

Änglar

De lever på jorden bland oss, du kan inte veta om den du möter är en ängel. I bibeln står var alltid gästfri ty den som kommer på besök kan vara en ängel.

Detta är kul! Änglar som lver på jorden bland människor kan gå i något som kallas för dimensionerna, dimensojerna är som tunna hinnor som ligger runt de välrdar som finns. Detta är en metafysisak förståelse av verkligheten, jag ahr läöst filsofi och då betyder ordet meta fysik, somär ett ormråde inom filsofin, läran om det som ligger utanför den för människor existeradne verkligheten. Dimensoerna skiljer människorna fårn detta. Detta är den teori som jag tro på. De går i det osm kallas för rummet, så blir det när man går i dimensoerna, där är det också fysiskt.

JAg skriver om änglar utfrån svenska kyrkasn kristna tro och det område inom filsofin som kallas för metafysik. Fårgan en filsof stälelr sig är vad finsn vilka finns, i alla tider har relgioenr talat om änglar. Har du mött någon. Jag ahr läst en bok av en medlem i EFS som mött änglar, hon har samlat ihop berättelser om ängalr för kristna. De kommer fter kristen bön. MEN från aktolska kyrkan får vi ebgreppet urkskiljning, där ägna rman 30 år åt ta red apå om det är en riktig ängel eler ej, efter en viss tid avdslöjar de falska änglarna.Skapa din hemsida gratis! Denna hemsidan är skapad via Webnode. Skapa din egna gratis hemsida idag! Kom igång